Stap 1: een kennismakingsgesprek

Of het nu een groot programma is, een afgebakend project of een organisatievraagstuk. Iedere opdracht begint voor mij met een gesprek met de (potentiële) opdrachtgever. Dat gesprek is bedoeld om duidelijk te krijgen wat de verwachtingen zijn. Wat moet er gebeuren? Wat is de vraag? We bespreken de mogelijke doelen van de opdracht en de resultaten waarnaartoe gewerkt gaat worden. Ik zal vooral ook ingaan op wat er gebeurd is. Wat zijn lopende zaken die van invloed zijn? Welke werkzaamheden zijn al uitgevoerd?

Stap 2: In kaart brengen van het werkveld

Als ik eenmaal aan de slag ga met een opdracht, ga ik eerst in kaart brengen hoe het werkveld eruitziet. Welke lijnen, invloeden en belangen lopen er. Welke informatie is voorhanden, wat moet nog worden uitgezocht, welke stakeholders moeten worden betrokken? Bij voorkeur kan ik in deze fase sparren met mensen die al langer betrokken zijn bij de omgeving waarbinnen de opdracht moet worden uitgevoerd.

Stap 3: werken in een compact projectteam en contact onderhouden

Wanneer van toepassing werk ik het liefst met een klein compact projectteam, dat geregeld digitaal of fysiek bij elkaar komt. Dit projectteam werkt acties uit, betrekt partijen die nodig zijn, maakt heldere afspraken en zorgt dat deze worden nagekomen onder mijn verantwoordelijkheid. Buiten het projectteam vind ik het prettig om andere betrokken regelmatig te spreken om input te halen op uit te voeren acties en de voortgang van het project. We werken met elkaar naar resultaten waarvoor ook draagvlak moet bestaan. Mijns inziens kun je dat alleen bereiken door alle benodigde partijen te betrekken en regelmatig een stand van zaken te delen en te vragen, vragen en nog eens vragen.

Stap 4: Evalueren en bijsturen

Ik ben gewend de voortgang van mijn opdrachten regelmatig te toetsen aan mijn opdrachtgever. Zijn we op de goede weg? Komen de resultaten en verwachtingen nog overeen? Ik doe dit niet met ellenlange voortgangsrapporten, maar door middel van korte krachtige memo’s of mondeling tijdens een persoonlijke afspraak.

Spreekt mijn werkwijze u aan?

Neem dan contact met me op