Je hebt van die dagen….wauw🤩. Omdat ik me voor de gemeente Groningen bezig mag houden met de uitrol van de methodiek Mobility Mentoring, bezocht ik vandaag het congres dat #Platform31 hierover organiseerde.

En wát een dag. Beginnend met Christien Bronda (dir. Part. en Dec. Voorz., min. van SZW). Zij vertelde over de plannen voor een brede schuldenaanpak van het Rijk (o.a. vereenvoudiging van beleid en regels op het gebied van schuldhulpverlening, stapje voor stapje, maar toch 🙌🏻). Wát een heerlijke spreekster, vol humor en passie.

Daarna een vrouw naar wie ik met gemak uren zou kunnen luisteren. Elisabeth Babcock (CEO EMPath, Boston). Zij sprak over de kracht van hoge verwachtingen en relatie met gezondheid. Over hoe het hebben van doelen en het geloven in het halen ervan, zorgen dat deze stapje voor stapje gehaald kúnnen worden (“It’s not over, ’til you stop trying”👊🏻).

Na een aantal interessante workshops en een paneldiscussie was het afsluitende woord voor wethouder Mattias Gijsbertsen (Groningen/ voorzitter van de Sociale Pijler van de G40). Hij sprak over sociale innovaties, oor en oog voor de individu, minder regels en meer maatwerk…ik hoor het graag👌🏻 Nieuwe inzichten, contacten en inspiratie rijker ☺️, ik ben een tevreden mens😁